0 Kuponų tavo krepšelyje Rodyti
Pirkti
Viso: 0.00 € (0.00 Lt)
Slėpti
Turite klausimų?
Skambinkite telefonu: +370 665 20002
I-IV 12:00 val. - 18:00 val.
V 12:00 val. - 17:00 val.

Kreipkitės el. paštu: labas@ciageriau.lt

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis

Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE CiaGeriau.lt TAISYKLĖS
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1.Įmonės kodas 302977987, buveinės adresas Vytenio g. 6 - 207, Vilnius (toliau – „Bendrovė“), paslaugų teikimo interneto svetainėje “CiaGeriau.lt” (toliau vadinama „Interneto Svetainė“) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Bendrovės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.
1.2. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Bendrovė Interneto Svetainėje neteikia ir neparduoda siūlomų įsigyti prekių ir paslaugų, t.y. Bendrovė nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos.
1.3. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
 
2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA
 
2.1. Sutartis įsigalioja iškart, kai Pirkėjas pradeda naudotis "CiaGeriau.lt" svetainėje teikiamomis paslaugomis. 
2.2. Klientas užtikrina, kad Sutarties galiojimo metu pateikta informacija yra teisinga. “CiaGeriau.lt” pasilieka teisę dėl iškilusių neaiškumų rašyti el. laišką ar skambinti Kliento registracijos metu nurodytais kontaktais.
2.3. Bendrovė įsipareigoja už pasiūlyme nustatytą mokestį teikti Pirkėjui paslaugas , kurios pateikiamos interneto svetainėje, o pirkėjas įsipareigoja priimti šias paslaugas ir už jas sumokėti.
2.4. Paslaugų teikimo sąlygos yra nurodomos atskirai kiekvienam pasiūlymui. Pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės ar paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), daikto ar paslaugos įsigijimo sąlygas, mokėjimo tvarką, pasiūlymo galiojimo laikotarpį. 
2.5. Pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją (paslaugos teikėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją apie nurodytą paslaugą ar daiktą.
2.6. Pirkėjas, sutikęs gauti “CiaGeriau.lt” naujienlaiškį el. paštu, gali bet kada jo atsisakyti, paspaudęs atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename naujienlaiškyje.
 
3. KUPONŲ ĮSIGYJIMAS IR APMOKĖJIMAS
 
3.1. Klientas pateikia “CiaGeriau.lt” Kupono užsakymą ir atlieka Pirkinio apmokėjimą.  Taip pat Klientas sutinka, kad minėta pinigų suma būtų nedelsiant pervesta į “CiaGeriau.lt” sąskaitą, kai tik parduotų.
3.2. Kuponų skaičius pasieks minimalų Akcijoje nurodytų Kuponų skaičių. 
Sulaukusi Kupono apmokėjimo, “CiaGeriau.lt“ administracija iškart (po 10-15min) išsiunčia Klientui.
3.3. Kuponą nurodytu el.paštu kurį jis atsispausdina ir Kupono galiojimo laikotarpiu iškeičia į Prekę arba Paslaugą.
3.4. Pirkinio mokesčio apmokėjimo suma Klientui grąžinama, jei iki Akcijos pabaigos parduotų Kuponų skaičius nepasiekė Akcijoje nurodyto minimalaus Kuponų skaičiaus. Neįvykus Akcijai, t. y. nepardavus minimalaus Kuponų skaičiaus „CiaGeriau.lt“ gautą sumą perveda į Kliento nurodytą sąskaitą per 2 (dvi) darbo dienas nuo Akcijos pabaigos.
 
 
4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
 
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti „CiaGeriau.lt“ tinklapyje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Neįvykusio prikimo atveju, atgauti mokėjimą, šiose sąlygose nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti kompensacijos už kupone nurodytos prekės ar paslaugos kokybės neatitikimus iš Kupone nurodytos prekės ar paslaugos teikėjo.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už Kuponą ir priimti jį šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo bei Kupono duomenų. 
4.6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti “CiaGeriau”.lt tinklapyje esančioje savo paskyroje.
 
5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
 
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „CiaGeriau.lt“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, „CiaGeriau.lt“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis „CiaGeriau.lt“ tinklapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, „CiaGeriau.lt“ gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. „CiaGeriau.lt“ pasilieka teisę nustatyti minimalų pasiūlymo pirkėjų skaičių. „CiaGeriau.lt“ pasiūlymai tampa galiojantys tik tada, kuomet Kuponą įsigyja minimalus būtinas pirkėjų skaičius.
5.4. Neįvykus pirkimui t.y. nepardavus minimalaus skaičiaus Kuponų, mokėjimas grąžinamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
5.5. „CIaGeriau.lt“ neatsako už nuostolius patirtus dėl neįvykusio pirkimo.
5.6. „CiaGeriau.lt“ įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „CiaGeriau.lt“ tinklapio teikiamomis paslaugomis.
 
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
6.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių